Privacy Statment

Bart Merkus Webontwikkeling & Design

Bescherming van uw persoonsgegevens

Mocht u een willekeurige bezoeker zijn van deze website of een organisatie waarmee ik al jaren samenwerk, er worden tegenwoordig veel persoonsgegevens verzameld. Sommige gegevens zijn voor een goede werking van de website, andere gegevens zijn er om mijn dienstverlening goed uit te kunnen voeren. In beide gevallen zijn deze gegevens belangrijk en moeten deze beschermd worden tegen onrechtmatig gebruik.

Privacy Statement

Bart Merkus Webontwikkeling & Design, gevestigd aan Patrijsstraat 76, 7161 JP, Neede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
bartmerkus.nl, Patrijsstraat 76, 7161 JP, Neede, 06-23372422

 

Persoonsgegevens die ik verwerk

Bart Merkus Webontwikkeling & Design verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een formulier op deze website in te vullen, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website verzamelt geen bijzondere of gevoelige informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Bart Merkus Webontwikkeling & Design verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Bart Merkus Webontwikkeling & Design analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Bart Merkus Webontwikkeling & Design verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Bart Merkus Webontwikkeling & Design neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bart Merkus Webontwikkeling & Design) tussen zit.

 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Bart Merkus Webontwikkeling & Design bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de een bewaartermijn van maximaal 3 jaar na registratie van de gegevens tenzij de gegevens nodig blijven voor het uitvoeren van eerder genoemde verwerkingsdoelen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Bart Merkus Webontwikkeling & Design verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Bart Merkus Webontwikkeling & Design blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bart Merkus Webontwikkeling & Design gebruikt alleen technische,  functionele  en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bart Merkus Webontwikkeling & Design en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bartmerkus.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Bart Merkus Webontwikkeling & Design wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: KLIK HIER

 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Bart Merkus Webontwikkeling & Design neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bartmerkus.nl

 

Patrijsstraat 76 - 7161 JP - Neede
06 23 37 24 22
contact@bartmerkus.nl

Website (uiteraard) gerealiseerd door Bart Merkus Webontwikkeling & Design - Logo ontworpen door Sander Hogemans
Copyright © 2022 - Privacy statement - Algemene Voorwaarden